Zarząd

W skład Zarządu KP RKS Lechia wchodzą:

Michał Goździk Prezes
Krzysztof Motyl Wiceprezes do spraw sportowych
Ryszard Juda Wiceprezes do spraw organizacyjnych
Adam Ossowski Sekretarz
Adam Król Skarbnik
Marek Sej
członek Zarządu
Stanisław Szymula
członek Zarządu