brydż

27/03/2013

Szybkie, Krótkie, Szkolenie !!! czyli Sherlock Holmes w akcji…

Gry lub sport przy pomocy kart to czysta logika, gdy reguły gry i jej zasady nie mają zbyt wielu elementów losowości. Gry umysłowe przy pomocy kart […]