Klub Kibica

Aby dołączyć do nas musisz podpisać się pod następującym regulaminem:

REGULAMIN

 

FAN CLUBU

Drużyny Piłkarskiej

RKS LECHIA Tomaszów Mazowiecki

Regulamin przystąpienia do FC Lechii Tomaszów

1.       Każdy z Fan-klubowiczów musi być sympatykiem Lechii Tomaszów

2.       Członkami FC mogą zostać osoby które ukończyły 15 lat. Osoby które nie ukończyły lat 15-stu mogą wstąpić do naszych szeregów jedynie za protekcja innych os.

3.       Osoby chcące wstąpić do FC zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 10zł oraz miesięcznej składki wysokości min. 10zł.

4.       Przyśpiewki meczowe rozpoczyna jedynie prowadzący doping a każdy z fan-klubowiczów jest zobowiązany do głośnego uczestniczenia w dopingu.

5.       Każdy z fan-klubowiczów zobowiązany jest do obrony barw klubowych.

6.       Członkowie FC zobowiązani są do uczestniczenia w możliwie jak największej ilości spotkań fan-klubowych oraz we wszelkich inicjatywach FC.

7.       Każdy z członków czynnie bierze udział w przygotowaniach do meczu .

8.       Każdy członek fan-klubu zobowiązuje się do nie wszczynania bójek oraz prowokowania kibiców drużyny przeciwnej, za wyjątkiem sytuacji gdy jesteśmy do tego zmuszeni.

9.       Na mecze jak i spotkania FC zabrania się przychodzenia pod wpływem alkoholu!!!

10.  Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą kary łącznie z wykluczeniem ze struktur Fan-klubu.

 

A to kontakt:

E-mail:
[email protected]
[email protected]

GG:
– 4559157
– 5857541

Nr. Tel:
– 797425756

– 506836658