Lata 2004: Początek

Inicjatorem i głównym organizatorem nowego stowarzyszenia KP „RKS Lechia 1923” był działacz sportowy Jan Zaborowski. Poza tym w tworzeniu nowego klubu uczestniczyli:

  • Tadeusz Lubicki,
  • Krzysztof Janik,
  • Krzysztof Motyl,
  • Ryszard Wroniszewki,
  • Kazimierz Kliszewski

(21 grudzień 2004r.)

Piłkarski szczyt Lechia osiągnęła w 1952 roku, kiedy to przez jeden sezon występowała w II lidze. Tomaszowski klub występował wówczas pod nazwą „Spójnia”.
Założenie nowego stowarzyszenia nastąpiło w obliczu patowej sytuacji w jakiej stanął pod koniec 2004 roku klub RKS „Lechia”. Dlatego grupa działaczy piłkarskich w osobach przede wszystkim w osobach Jana Zaborowskiego – ówczesnego działacza upadającej „Lechii” i Krzysztofa Motyla – w listopadzie 2004 roku organizowała spotkania, na których dyskutowano o przyszłości sekcji piłki nożnej.
Efektem tych owocnych rozmów było spotkanie założycielskie z dnia 21.12.2004 roku. Obecnych na nim było około czterdzieści osób, przede wszystkim miłośników piłkarstwa upadającej „Lechii” mających na sercu kultywowanie bogatej historii klubu. Grupa ta wybrała 7-osobowy Zarząd nowopowstałego Klubu Piłkarskiego „RKS Lechia 1923”, który między sobą dokonał wyboru poszczególnych funkcji i ukonstytuował się. Nowo powstałe stowarzyszenie zaś oprócz nazwy byłej „Lechii” w członie, przejęło również barwy, sztandar, herb i tradycje piłkarskie upadającego klubu. Przede wszystkim jednak stworzono warunki do dalszej pracy dla około stu dwudziestu adeptów piłki nożnej.
Natomiast pierwszy historyczny skład Zarządu KP „RKS Lechia 1923” wyglądał następująco:
1. Jan Zaborowski – Prezes
2. Krzysztof Motyl – Wiceprezes ds. Sportowych
3. Gabriel Chmielewski – Wiceprezes ds. Organizacyjnych
4. Kazimierz Kliszewski – Skarbnik
5. Ryszard Wroniszewski – Sekretarz
6. Andrzej Mosiewicz – Członek
7. Karol Poborski – Członek