AKREDYTACJA

Regulamin przyznawania akredytacji na rundę jesienną sezonu 2017/2018

Informacje o zasadach współpracy klubu z mediami i zasadach przyznawania akredytacji:

 1. Akredytacja przyznawana jest jednorazowo na pojedyncze mecze lub na stałe na cały sezon 2017/2018 (mecze od 6.08 do zakończenia rozgrywek ligowych oraz pucharowych danego sezonu) na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
 2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
 3. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
 4. Podmioty bądź osoby zainteresowane nagrywaniem meczu muszą posiadać na to pisemną zgodę Klubu. Zgodę można otrzymać po wcześniejszym poinformowaniu Klubu o takim zamiarze spełniając określone warunki umowy.
 5. Akredytacje na mecze ligowe oraz pucharowe są przyznawane przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych (załączniki pod regulaminem).
 6. Formularze akredytacji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Klubu Piłkarskiego RKS Lechia w zakładce: Akredytacja.
 7. Wypełnione wnioski o akredytacje jednorazowe prosimy składać najpóźniej do godziny 23:59 na trzy dni przed meczem piłkarskim, którego dotyczy akredytacja (np. jeśli mecz odbywa się w niedzielę 6 marca, wnioski można składać do czwartku 3 marca do godziny 23:59). Akredytacje dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
 8. Wypełnione wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub bezpośrednio do Sekretariatu Klubu.
 9. Klub Piłkarski RKS Lechia zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, oraz w każdym momencie cofnięcia akredytacji bez konieczności podawania przyczyny. Informacja o przydzieleniu lub odrzuceniu wniosku zostanie przesłana w e-mailu zwrotnym. Złożenie wniosku akredytacyjnego  nie  jest  równoznaczne  z  przyznaniem  akredytacji.  O przyznaniu akredytacji decyduje Klub.
 1. Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji. W pierwszej kolejności akredytacje zostaną przyznane:

* Patronom medialnym klubu,

* Pozostałym mediom – według kolejności otrzymywanych przez Klub wniosków akredytacyjnych.

 1. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.
 2. Przedstawiciele mediów posiadający akredytację przed wejściem na każde spotkanie zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji prasowej, a przede wszystkim dowodu osobistego oraz w przypadku fotoreporterów i przedstawicieli TV własnej specjalnej kamizelki.

14. W trakcie meczu fotoreporterzy mogą przebywać na trybunach lub bliżej placu gry wyłącznie wzdłuż linii za bramkami zachowując odpowiednią odległość od linii końcowej.

 1. Wnioskujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść powyższego regulaminu.

 

Więcej informacji udzieli Rzecznik Prasowy Klubu Dawid Saj pod numerem telefonu: 511 167 752.

 

Wniosek akredytacyjny (doc) (prawy przycisk myszy - zapisz link jako)

Wniosek akredytacyjny (pdf) (prawy przycisk myszy - zapisz link jako)

Wniosek akredytacyjny stały(doc) (prawy przycisk myszy - zapisz link jako)

Wniosek akredytacyjny stały(pdf) (prawy przycisk myszy - zapisz link jako)